Skip to content

User Guide

Before using the watch for the very first time, you might need to charge it. Use the magnetic wireless charger with USB support to charge the watch. Place the magnetic charger on the magnetic charging points on the back of the watch. 

Once charged, press and hold the side button for a few seconds to turn on the watch. Repeat this if you want to turn the device off. 

Download the mymonX app on your relevant App Store and enter your personal information. 

Switch to the “Settings” page and tap “Connect Device

Click on your mymonX in the list of scanned devices

Connect!

-

To synchronise your watch with the app daily, open the app and swipe from top of the screen to the bottom. The app will automatically display "sync succeeded"

-

If you have any trouble with set up, please contact support@mymonx.co

 

Mensuring your vitals 

  • Go to the menu by pressing the power button 
  • Scroll down and click on the relevant icon for what you would like to measure (heart rate, glucose etc)
  • Wait for the watch to measure
  • Once measured, the watch will provide a final reading through a vibration
  • Readings will be available both on the watch and within the app

 

————————————

HANDLEIDING
Voordat u het horloge voor de allereerste keer gebruikt, moet u het volledig opladen. Gebruik de magnetische oplader met USB- aansluiting om het horloge op te laden. Plaats de magnetische oplader op de magnetische oplaadpunten aan de achterkant van het horloge.

Eenmaal opgeladen, houdt u de zijknop een paar seconden ingedrukt om het horloge in te schakelen. Herhaal dit als u het apparaat wilt uitschakelen.

Download de mymonX-app in uw relevante App Store en voer uw persoonlijke gegevens in.

Schakel over naar de pagina "Instellingen" en tik op "Apparaat verbinden"

Klik op uw mymonX in de lijst met gescande apparaten

Verbinden!


Als u uw horloge dagelijks met de app wilt synchroniseren, opent u de app en veegt u van de bovenkant van het scherm naar de onderkant. De app geeft automatisch "sync geslaagd" weer

Als u problemen ondervindt bij het instellen, neem dan contact op met support@mymonx.co

Het meten van uw vitale functies

Ga naar het menu door op de aan/uit-knop te drukken
Scroll naar beneden en klik op het betreffende icoontje voor wat u wilt meten (hartslag, glucose etc)

Wacht tot het horloge heeft gemeten

Eenmaal gemeten, geeft het horloge de laatste meting door middel van een trilling

Metingen zijn zowel op het horloge als in de app beschikbaar